1L3QNP-QSW1105/5T

189,01 

Το QSW-1105-5T είναι ένα Switch με 5 2.5GbE θύρες για την αναβάθμιση κάθε δικτύου, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες 2.5GbE συσκευές και NAS δίχως την χρήση καλωδίου. Με σχεδόν-αθόρυβο fanless σχεδιασμό και plug and play προετοιμασία, το QSW-1105-5T προσφέρει εντοπισμό network loops, καθώς και λειτουργιών Blocking, διευκολύνοντας την δημιουργία οικονομικού περιβάλλοντος δικτύου σε SMBS.

SKU: 2134

Description

Το QSW-1105-5T είναι ένα Switch με 5 2.5GbE θύρες για την αναβάθμιση κάθε δικτύου, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες 2.5GbE συσκευές και NAS δίχως την χρήση καλωδίου. Με σχεδόν-αθόρυβο fanless σχεδιασμό και plug and play προετοιμασία, το QSW-1105-5T προσφέρει εντοπισμό network loops, καθώς και λειτουργιών Blocking, διευκολύνοντας την δημιουργία οικονομικού περιβάλλοντος δικτύου σε SMBS.